NEW CITY KOMIKS

Facebook Pixel


Custom HTML


Itong maikling kwento ay hango sa tunay na karanasan ng lahat ng mga nagsisikap isabuhay ang Ebanghelyo sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay, sa mga pangkaraniwan at minsan ay sa mga mahihirap na sandali.

Pagmamahal, ang batas na bumubuo sa Kataga ng Buhay, ay naging patotoo sa pamamagitan ng mga taong nagsisikap isabuhay ito at ilaganap ang Pagkakaisa sa lahat. Sa katotohanan, sa kabilang bahagi ng kanilang buhay, kanilang natagpuan ang Ispiritualidad ng Pagkakaisa ng Focolare Movement.

Isang bagong paglalakbay ang nagpasimula para sa kanila: tingnan ang bawa’t kapwa bilang isang kandidato sa pagkakaisa kasama ang Diyos at ang iba pang mga tao.

Isang bagong bukas na mundo: ang sibilisasyon ng pagmamahal ni Hesus ay dumating para sa atin.

Ang daan? Pagsasabuhay ng mga salita ni Hesus ng buong puso at pag-iisip.

Si Ramon M. Filamor ay nagging tagapag-guhit nan g New City Magazine mula pa sa simula. Ipinapakita ang daan-daang mga karanasan ng mga tao na nagsisikap isabuhay ang mga Kataga ng Buhay. Ang kaniyang mga husto at tamang pag-guhit, kasama ng mga nakakaantig na sulat, ay bumubuo ng seksyon ng Komiks, isa sa malimit basahin at nagugustuhang parte ng New City Magazine.

80.00

Item will be shipped in 1-2 weeks
  Contact Support
Categories: , Tag: